×

દેવ ભુમી દ્વારકા વિષે

દ્વારકા શહેર રાજ્યમાં સૌથી અગ્રણી પ્રદેશમાંના એક તરીકે સાબિત થયું છે. આ શહેર એક પવિત્ર શહેર તરીકે ગણવામાં આવે છે અને ઘણા બધા ધાર્મિક સ્થળો અહીં આવેલ છે. દ્વારકા મહાન ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે અને તે ભગવાન કૃષ્ણના આદેશથી વિશ્વકર્મા દ્વારા બાંધવામાં આવ્યું

Read More
SHRI S.D.DHANANI, [ IAS ]

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા

૪,૦૫૧ ચો.કિ.મી.
૭,૫૨,૪૮૪ (૨૦૧૧)
૬૯%
૦૪
૨૩૯
૨૪૯

Locate on Map

Dwarka Kalyanpur Khambhalia Bhanvad

Hide Text